Добре дошли!

През май 2010 г. транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ получи финансиране по програмата на ЕС „Младежта в действие“.
Ние, инициаторите/ките с и без увреждания от България и Германия, взехме участие в проекта по различен начин: онлайн-обмен в рамките на блог (europajugendbg.wordpress.com), организиране на обща среща през септември 2010 г. в Мюнстер (Вестфалия), участие в изработването на документален филм>>>, фотоизложба на тема „Активно гражданско участие като начин за постигане на инклузия (социално включване)“>>>, откриване и поддържане на първата интерактивна онлайн платформа за развитие на социални проекти http://weurope.mixxt.eu/, провеждане на (онлайн) проучване на тема „Инклузия (социално включване) и участие в проекти без финансово възмездие“.
Участниците от Германия организираха и последващи инициативи: „Взаимодействай с различните от теб!“ и „Нека всички заедно се забавляваме“, докато в България бе осъществена инициативата „Това е моят шанс“. В момента се развива проектът „Заедно да разгърнем Европа“. Прочетете повече за последващите инициативи на проекта „Ние за нас в Европа“>>>
Ако искате да научите повече за проекта „Ние за нас в Европа“, посетете информационните страници в навигационната лента горе: „Проект“, „За нас“, „Партньори“ и т.н. За развитието на следващата инициатива очаквйте нови статии в нашия блог. За да бъдете информирани за актуалните събития, имате възможност да се абонирате за нашия блог (в. полето за имейл-адрес вдясно). Ако имате въпроси, моля посетете страницата „Помощ“ (в горната навигационна лента) или се свържете с нас на следните адреси: a_velkova@yahoo.de (Ани Велкова) или sun_svetlana@yahoo.com (Светлана Булман).
Публикувано в Нашият блог. Leave a Comment »

Регионалната асоциация (Ландшафтсфербанд) на Вестфален – Липе

Много е трудно да се пише за нещо, което като вид асоциация в България не е познато и не съществува, но пък затова е и толкова важно да се представи една отлично действаща германска такава. Това е вид асоциация, играеща голяма роля в развитието на региона, един вид комунално обединение. LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Регионална асоциация на Вестфалия – Липе) е една от най-големите асоциации в Северна Вестфалия. Членовете й са политически независими, но в същото време и част от общинското управление. В названието й са указани имената на регионите, за които е отговорна – Вестфален (Вестфалия на български) и Липе. Общините и градовете от тези региони са членове на горе споменатата асоциация. Те заедно изпълняват регионални задачи в рамките на комуналното самоуправление. Към асоциацията принадлежат 150 институции и тя е работодател на около 13.000 служители. Задачите на LWL са предимно в социалната сфера, психиатрията,младежта и културата. Асоциацията е отговорна за регион с население от 8,3 милиона души.

Мотото й е „За хората. За Вестфален – Липе“.

Прочетете остатъка от публикацията »

Моето участие и поглед назад в проекта „Ние за нас в Европа“!

14/02/2011 — Yani:

Смаяна съм и в същото време невероятно щастлива, че участвах в проекта, тъй като това беше и училище на живота. Трябва да допълня, че нямаше да се справя с всичко, ако не бяха участниците, с които тясно работих. Проектът „Ние за нас в Европа“ стана част от живота ми, откакто чух за него. Бях очарована от идеята, но в началото имах трудности да възприема мисълта и мотото на проекта „Нищо не пада от небето“. Имах трудности да възприема, че това което искам, т.е. целите на проекта, зависи от мен, от моите собствени действия. Имах отново и отново вътрешна борба как ще се развият нататък нещата и това доведе при работата от части до неуспехи и грешки, от които пък научих наистина много. Така че трябва да кажа, че от една страна разбрах, че нося голяма отговорност за моите действия, a от друга страна разбрах колко е важно да се работи с други хора в екип. Защото винаги ме усещат, когато нещата при мен не вървят добре. Ние чудесно се допълнихме взаимно. Искам да ви съобщя, че до толкова се задълбочих в темите на проекта, че при мен се получи чрез практиката промяна в личен аспект. Никога няма да забравя какво научих: да бъда съзнателен гражданин на eвропейското семейство, да работя по-доре в екип, да работя над начините ми да общувам, да поемам отговорност, да действам премислено, да се поставям по-добре в положението на другия и да показвам повече инициатива.

Приносът ми към проекта беше:

Прочетете остатъка от публикацията »

Личен опит, събран от Силвия Патрон

Преди повече от осем (виж долу дата на написване на статията) месеца се включих в проекта „Ние за нас в Европа“.  Този момент никога няма да го забравя.  Тогава не оцених, че ще получа възможност да насърча развитието на международна култура за признаването на социалния ангажимент.
Надявам се, че чрез моето участие на германско-българската младежка инициатива изпълних моята мисия.  Това се отразява в следните задачи:

1. Развитие на проекта:

– подпомогнах германската група при работата над въпросите по анкетата на тема „Инклузия и безвъзмезден ангажимент“ за Германия, България и Полша; с помощта на Яница Граченова подготвих въпроси за интервюта свързани с инклузията и активното европейско гражданство; научих, да не гледам на чуждите като заплаха, а като шанс за развитието на моята личност: поставих се в положението на други култури за да наблюдавам от тяхната перспектива моята културата на моята народност.  Националната принадлежност, езикът и религията не бяха от значение при оформянето на младежката инициатива.  Те не са решаващи за личността.

– поех в Полша координацията и отговорността за разпределението и протичането на анкетата за целите на проекта; преведох текста на немските анкети на полски;  представих резултатите на разположение с цел статистически анализ;  при изпълнението на задачата научих, как взаимно да се съпоставят различите човешки, социални, икономически и технически стъпки и да се регулират повече координационни способности, да могат различни отделни задачи или човешки дейности безпроблемно да се внедрят в сложна задача;
Прочетете остатъка от публикацията »

Марен Кремер – опит и впечатление

Здравейте скъпи приятели,

Разбрах за проекта „Ние за нас в Европа“ от колега – градинар при Вестфаленфляйс.  Той ми попита дали имам интерес да участвам.  Проектът много ми хареса и от него научих много неща.  Участвах при всички дейности и мероприятия през септември 2010.  Написах дневник за срещата.  Разбрах много за активното европейско гражданство.  Поставих си за цел да се занимавам повече с тази тема.  Срещнах други култури и видях какво е общото и различното при тях.

Сърдечни поздрави
Марен

Сърдечни благодаростти за превода на Дилян Палаузов!

Моите задачи и опит в проекта – Табеа

В рамките на транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“, чиято кулминация беше девет дневната среща в началото на септември 2010г. между германските и българските участници в гр. Мюнстер, научих много неща, полезни за живота.  Преди да ги изложа искам да спомена моите задачи в рамките на проекта:

Написах заедно с другите немскоговорящи участници обръщение към медиите за нашата среща, при което се стигна до интензивен обмен на идеи и мисли.  Този процес много ме обогати. Подкрепих нашата българска инициаторка на проекта при съставянето на писмо до член на европейския парламент, г-н Стоянов, когато се сблъскахме с липса на (политически) представители от българска страна, непосредствено преди срещата през септември.

Насърчих много хора от моето обкръжение да участват в анкетата Инклузия и безвъзмездна работа. Помогнах при дискусията за нашата фотоизложба и представих проекта при един университетски семинар за европейската идея през XXI век.  За мен беше много важно моите колеги да се запознаят с идеята за активно гражданство по-отблизо, така както аз я разбрах по време на проекта. Европа, така научих чрез моето участие в транснационалната младежка инициатива, не е абстрактна политическа и предваритело зададена консрукция, възниква в резултат на нашите конкретни предложения, нашата воля и нашата готовност да са включим при сформирането на актуалните ценности в живота.  Ако искаме нещо да се промени, трябва да сме тези, които правим стъпката в желаната от нас посока.  Чрез нашите отделни резултати можем да покажем на другите, че си струва да се борим за нашите потребности и съграждани.  Проектът е по мое наблюдение отличен пример, че този подход наистина работи.

Прочетете остатъка от публикацията »

Моите задачи и преживявания по време на проекта „Ние за нас в Европа“- Аника Захер

Казвам се Аника Захер и съм на 28г.  През 2004г завърших образованието си за  здравна медицинска педагошка.

За проекта ме информира моя работодател, Ане Остендорф, работеща за Амбулантни услуги, Мюнстер.

По време на личен разговор тя ми разказа за проекта и ме попита дали имам интерес да я заместя в проекта, тъй като нейното време нямаше да й стигне.

Мотивацията ми да участвам произлезе от интереса ми към работата с най-различни хора, с или без увреждания.  Оцених също и възможността да спомогна за прехода на обществото от властващия в момента концепт за интеграция на хора с „увреждане“ към концепта за социално включване (инклузия) на тези хора в обществото.

В днешното глобално общество границите са отворени и с мисълта за хората това трябва да се използва положително.  Темата за инклузията става все по-важна в Германия и Европа и се работи все повече над нейното приложение в нейния първоначален смисъл.

В сравнение с Германия прави впечатление, че други европейски държави не са достигнали наложилия се тук стандарт.  Общи срещи и разговори могат по мое виждане да доведат до разбирането в други европейски държави на започналото в Германия развитие и да го приложат при себе си.  Пример за това е развитието в Германия, което се отличава от стационарните грижи на хора с „увреждания“ и преминава в амбулантни грижи като подкрепа за водене на самостоятелен живот.

Прочетете остатъка от публикацията »

Описание и обосновка на проекта: дейности, резултати и отзвук

Скъпи приятели, скъпи посетители на блога,

с удоволствие Ви съобщавам от името на всички участници в проекта, че имате възможността да прочетете актуализирания документ „Описание и обосновка за създаването на транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа““>>>. В него ще намерите описани не само мотивите ни, които ни вдъхновиха да реализираме проекта, но и всички наши дейности, резултатите от тях и отзвука, който предизвикахме в българските и германските медии. Приятно четене!

Освен това в близко време ще опиша как представихме проекта на ЕС „Ние за нас в Европа“ на Конвента на Европейските Граждани в Ландау от 5. до 8. Май 2011. Много хора харесаха представянето на нашата транснационална младежка инициатива в рамките на семинара, информационния щанд и презентацията на градската сцена в Ландау, благодарим за топлите думи! И тъй като явно успяхме да запалим сърца с идеята за социална инклузия и активно европейско гражданско общество, получихме и запитвания от интернационални организации за допълнително разпространение на проекта „Ние за нас в Европа“, както и за участие в следващи мероприятия 🙂

Сърдечни поздрави,
Светлана