Общо становище на българската група по темата „Какво се прави в моя регион по въпросите на „инклузия” и „партиципация”?

Разграничаваме следните категории важни проблеми в страната:

 1. Достъп – достъпна градска среда, асистентските услуги, образованието на деца с увреждания в масови училища и трудовата реализация.
 2. Нагласата – родителите все още имат нагласата, че увреждането трябва да се скрие, за да не са тези деца обект на подигравки.
 3. Бизнесполитика недостатъчно преференции за бизнеса при наемането на хора с увреждания за служители

От нашето проучване върху политиката на страната извеждаме следните предприети мерки:

 1. Деинституционализиране: създаване на отделни социални центрове, предназначени за по-малка група хора, с цел предоставяне на по-добра грижа; увеличаване и преквалифициране на работния персонал;
 2. Превенция: работа с родителите с ограничен капацитет за отглеждане на децата, обучаване и консултиране в справянето с проблемите; обучаване в самостоятелност и ресоциализиране в обществото; предотвратяване на изоставянето на деца, работа с деца и младежи като превенция срещу отпадането им от училище и подготовката им за самостоятелен живот.
 3. Изграждане на специални съоръжения, улесняващи достъпа на хора с увреждания до сгради в градовете.
 4. Насърчителни мерки за осигуряване заетостта на хора с увреждания: улесняване достъпа до информация за съществуващи свободни работни места на пазара на труда за хора с увреждания – осъществяване на връзка между потенциални работодатели и безработни хора с увреждания

Кратка информация за регионите и тяхното развитие:

1.         Видин:

 • Скосените тротоари не са направени по европейските стандарти, а наклоните на рампите не са качествени
 • Център за социални услуги за деца и семейства в неравностойно положение ще бъде изграден в град Видин.

2. Берковица

 • Достъпни гишета на местната управа за хора с увреждания
 • Рампи
 • Център за настаняване от семеен тип към ДДЛРГ „Люба Тенева”
 • Дневен център за занимания с деца с увреждания
 • Подпомагане на момчетата от ДДМУИ-Берковица в намирането им на работа и самостоятелно жилище: понастоящем няколко от момчетата са наети като помощници на цял или половин работен ден в местната хлебопекарна, местни заведения и предприятия.

3. България и София

 • Ден на кариерата за хора с увреждания 2010 – мост за намаляване на ефектите от кризата
 • Участие на ВУЗ-овете в София в Кариерните форуми и включване на студенти с увреждания в стажантски програми; НБУ – специални рампи, парапети, тоалетни, врати и входове, достъпен асансьор, достъпно читателско място
 • Национална програма „Асистент за независим живот” – асистиране при задоволяване на ежедневните потребности
 • по социалната програма за хора с увреждания се назначават във веригата заведения за бързо хранене „Макдоналдс” предимно хора с нарушен слух, които работят в кухнята на заведенията от веригата; както и подкрепа на множество социални инициатива за хората в неравностойно положение; “Макдоналдс” се нарежда в списъка с 25-е компании в световен мащаб, в които работят най-много хора с увреждания, както и предоставя най-много работни места за представители на малцинствата; Над 40.7% от служителите на “Макдоналдс” в САЩ са жени или представители на малцинствените общности; На над 3 млрд. долара възлиза сумата, която “Макдоналдс” дава за закупуване на стоки и услуги от фирми-доставчици, чиито собственици са представители на малцинствата, жени или ветерани от войните; Над 25% от служителите в компанията са от малцинствата; Над 24% от служителите в компанията са жени; 46% от служителите в средния мениджърски ешелон са жени.
 • Фондация „Рехабилитация за слепи” – достъп до изкуството за хора със зриетлни затруднения – подбор на подходящи експонати на изкуството, тактилни диаграми, вербални карти, обяснения с Брайлово писмо, публикуване на брошурата „Национални паметници на културата – България” на Брайлово писмо, информационен уеб-сайт достъпен за хора със зрителни затруднения
 • Изграждане на защитени жилища за хора с интелектуални затруднения и хора претърпели насилие или жертви на трафик
 • Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с уверждания 2008-2015 г. и национален План за действие по Стратегията. Седемте основни цели на стратегията са  1. Адаптиране на средата към нуждите на хората с увреждания; 2. Деинституционализиране на децата с увреждания с цел по-добра грижа в семейна среда;  3. По-добър достъп до образование; 4. По-добра мед. и социална рехабилитация, преоборудване; 5. Включване в пазара на труда на хора с увреждания; 6. Развитие на алтернативните форми на услуги; 7. Възможности за участи спорт, отдих, туризъм и в културния живот.  Конкретните мерки, които ще бъдат предприети за постигане на целите, са разписани в Плана.

4. На общинско ниво

 • Предоставяне на общинска собственост за усвояване на поземлен ресурс, произвоство на озеленителен материал, технически и горскоплодни култури с цел заетост на безработни; облагородяване на изоставени земи с цел създаване на поминък на незаети социални групи
 • Система за социално договаряне с фирми, чиято предприемаческа дейност е със социална насоченост
 • Създаване на институционални условия и технологична инфраструктура с цел подобряване условията на заетост на лица в неравностойно положение
 • Програма за разширяване на социалните услуги: насърчаване на инициативите за развитието и включването на хора с увреждания – програма за преквалифициране на хора с увреждания и в неравностойно положение, както и предоставяне на социални услуги в семейната среда на засегнатите

5.        Пловдив

 • Осигуряване на достъп на хора с увреждания до Железничаски плувен клуб „Младост-91” –изграждане на специални рамки, парапети, настилки
 • Участие на „Съюза на инвалидите-Дружество Пловдив” и Сдружение „Млад орел” в направата на Картата на достъпност на град Пловдив
 • Достъпни сгради на големи хотели в града

6.         Перник

 • Осигуряване на достъп до различни зони за хора с увреждания: указателни знаци, рампи и др.
 • Дневен център за възрастни с увреждания (IIблок) – нови социални услуги и трудова интеграция – чрез  производство на дребни стоки
 • Център за временно настаняване на хора изпаднали в беда
 • Осигуряване на съвременни жилища за настаняване на представители на уязвимите групи

Общата позиция на групата по темата „Какво се прави в моя регион по въпросите „Инклузия” и „Партиципация” е, че:

Понастоящем се изпълняват социални програми, които облекчават условията на живот на хората в неравностойно положение. Не малко се изгради в последните години.

Но:

 • Все още голяма част от обществените животоспасяващи учреждения не са достъпни за хора с увреждания – необходими са специални съоръжения за улесняване достъпа до тях
 • Все още не стига работния персонал и неговата мотивация за работа с хора с увреждания
 • Все още обществото и политиците не се ангажират достатъчно с проблемите на хората в неравностойно положение – обща тенденция да се приема състоянието на безнадеждност на хората в неравностойно положение за окончателно и непроменимо.
Advertisements

2 Коментари to “Общо становище на българската група по темата „Какво се прави в моя регион по въпросите на „инклузия” и „партиципация”?”


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: