Въпроси към организациите, с които ще се срещнем по време на вторият етап от проекта – срещата в Мюнстер (03-12.09.)

Здравейте,

Това са въпросите, които българската група формулира към организациите, с които са предвидени срещи в рамките на срещата в Мюнстер. Току-що говорихме с Ани и тя каза следното: г-н Герт Рьорборн от „Граждани на Европа“ ще отговори на нашите въпроси, които написахме, в немската версия на блога. Приблизително към 18 август в немската версия ще бъдат публикувани неговите отговори. Моля Милена, която в момента има доста преводи, да отговори под тази публикация ще може ли, веднага щом излезнат отговорите на г-н Рьорборн, да ги преведе на български и да ги пусне в българската версия? Идеята на тази малка промяна в плана е: първоначално това трябваше да бъдат въпросите, които да му зададем на срещата с него. Той, обаче, е на мнение, че е по-добре да отговори на нашите въпроси в блога, за да може – като прочетем отговорите му – да помислим върху по-конкретни въпроси. Това ще го улесни в даването на отговор на срещата.

Така, накратко: излизат отговорите, Милена, ако няма да й дойде в повече, ги превежда, четем ги и измисляме нови въпроси за срещата.

След краткото отклонение пускам въпросите на българската група. Ето ги:

4 септември с дружеството „Цугфогел”:

 1. Към представител на дружеството и техен пациент (ако има такъв): Какво разбирате под «инклузия» и «партиципация»?;
 2. Какви услуги към хора с увреждания предлага дружеството?;
 3. Какво представлява новият Ви проект: „Ей, да не си с увреждания”?;
 4. Кое Ви е мотивирало да създадете дружеството?;
 5. Как се финансира неговата дейност?;
 6. Как точно участват в дейността Ви хората с увреждания? Имам предвид не само да ползват услугите Ви, а да УЧАСТВАТ В РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА С ИДЕИ, С ДЕЙСТВИЯ?;
 7. Ползвате ли ПТС при грижите за хора с увреждания? Раполагате ли със собствени такива? Колко са на брой? Как ги придобивате, съхранявате, поддържате?;
 8. Има ли някакви конкретни изисквания за отпускането на такива средства?;
 9. Изкуството заема ли някакво място в грижите ви за хора с увреждания?

6 септември ще се проведе уърркшоп с организацията „Амбулантна служба”:

 1. Какъв е отзвукът в обществото от услугите на сдружението?
 2. Как сдружението обучава наетите социални работници?
 3. Каква е философията на сдружението?Какво имате предвид, когато казвате „самоопределен начин на живот”? Не е ли факт, че дори личният асистент е някаква форма на зависимост от страна на пациента, така да го кажем?
 4. Какво имате предвид, когато казвате „самоопределен начин на живот”? Не е ли факт, че дори личният асистент е някаква форма на зависимост от страна на пациента, така да го кажем?;
 5. Как се финансира Вашата дейност?;
 6. Каква подготовка имат личните асистенти, които са част от Вашето дружество? Какво образование имат?;
 7. Как организирате свободното време на хората с увреждания?;
 8. Кои са трудностите, пред които се сблъскват личните асистенти при грижата за хора с увреждания?;
 9. Каква е процудерата за отпускане на услугата „личен асистент” от Ваша страна?;
 10. Безплатно ли я отпускате, или се заплаща? Ако се заплаща, колко се заплаща?;
 11. На какви критерии трябва да отговарят хората с увреждания, за да получат такава услуга?;
 12. Кое прави този вид грижи по-различни, по-специални и по-предпочитани от други грижи (да речем в болнично заведение…)?;
 13. Какви са другите критерии – освен образование и квалификация, на които трябва да отговарят хората, които искат да станат лични асистенти — писхологически и пр.?

7 септември ще има представяне на Комисията за подпомагане на инклузията на хора с увреждания в град Мюнстер:

 1. Какво точно прави Комисия за подпомагане на инклузията?;
 2. Местна административна структура, или частна организация е?;
 3. С какъв бюджет разполага?;
 4. Какви са резултите от работата й?;
 5. Техните инициативи какви конкретни мерки и методи на работа с хора с увреждания включват?;
 6. Как подкрепят проекти, насочени към включване на хора с увреждания?;
 7. Как комисията партнира с други организации? Например неправителствени? Търси ли ги за партньори?;
 8. Разичтате ли на по-широка обществена подкрепа и по какви начини става това? Да речем дарения и други форми на подкрепа?;
 9. Какво е становището на Комисията специално за ромите и работят ли с роми?;
 10. Колко хора с увреждания са регистрирани на територията на Мюнстер и какъв процент от населението на града прави това?

7 септември имаме посещение на Информационния център за хора с увреждания, което е работното място на Аня Щелинг

 1. Какво точно информация предоставяте?;
 2. Какви са най-често задаваните въпроси в инфо-центъра от страна на хора с увреждания? От каква информационна помощ имат нужда те?;
 3. Как им предоставяте информацията: има ли начин, ако аз съм човек с увреждане, да получа информация от Вас, без да се наложи да посещавам центъра?;
 4. Колко души работят в центъра и с какъв брой хора с увреждания се работи? Тоест един човек от центъра обслужва колко души?;
 5. Какви специалисти работят в центъра?;
 6. Какво се цели с предоставяната информация? Води ли това до облекчаване и включване на хората с увреждания? По какъв начин? В кои области от техния живот?;
 7. Административна структура ли сте, или дружество, организация…, което няма общо с местната власт?;
 8. Организирате ли някакви групови консултации (обучения) за хора с увреждания?;
 9. Работите ли върху осигуряването на трудовата заетост на хората с увреждания?;
 10. На какви езици е предоставяната от Вас информация?

8 септември ще има уъркшоп с организацията „Граждани на Европа”

 1. Какво трябва да се направи, според Вас, за да не остане местният социален ангажимент само „местен”, а за да стане основа за много такива ангажименти в различни точки на континента?;
 2. Защо точно социалният ангажимент да е признак за наличие на европейско гражданско общество, няма ли и други признаци?;
 3. На какви социалн, културни и др. проекти за хора с увреждания и хора в неравностойно положение сте инициатори?;
 4. Как подкрепяте други социални проекти, насочени към хора с увреждания и хора в неравностойно положение?;
 5. Какви обучения предлагате на хората, с които работите?;
 6. С какви партньори работите?;
 7. Докъде се разпростира дейността Ви? Откъде докъде е, така да се каже, ареалът на работата Ви?
 8. Имате ли някакви контакти с български организации, институции, личности?

На 8 септември има уъркшоп с д-р Тойбенер на тема: „Социална онлайн мрежа за

решаване на социални проблеми“

 1. Какви са позитивите и какви негативите от онлайн споделянето на проблеми и тяхното обсъждане и решение според Вас?;
 2. Как да преценим кой вид онлайн платформа е подходяща за един проект и не е подходяща за друг?;
 3. Какво означава социална онлайн мрежа и къде е границата на това понятие?;
 4. Как може в изградената за целите на един проект онлайн мрежа да се стимулират дискусиите, активността и т.н.?;
 5. Как социалната онлайн комуникация ще помогне на хората с увреждания не само да преодолеят проблема, но и да осъществят персонален контакт със своите съмишленици?;
 6. Има ли онлайн платформи, които позволяват на хора с увреждания да комуникират с цел създаване и успешно приключване на техен проект?;
 7. Какво би било значението на социалната онлай платформа и комуникацията чрез нея за хората в неравностойно положение, една част от които, да речем, нямат компютър и интернет. Те остават изолирани и това означава, че онлайн комуникацията не може да постигне в пълна степен инклузия на всички уязвими групи;
 8. Трябва ли да се поставят граници на онлайн споделянето и къде трябва да бъда те? Има ли опасности, застрашаващи хората с увреждания, радващи се на социалната онлайн мрежа?;
 9. Дайте ни примери за съществуващи групи, клубове с тематична насоченост, където участниците споделят своя опит? Как са създадени и какви трудности срещат участниците в процеса на комуникиране?;
 10. По какъв начин хората с увреждания ще бъдат информирани за съществуването на онлайн платформата?;
 11. Какво показва Вашето наблюдение –  какви резултати се постигат чрез онлайн комуникирането между хората с увреждания?
 12. Споменмавате за вече съществуващи социални проекти. Бихте ли разяснили повече за какво става въпрос? (Програма: Разработване на идеи за оптимизиране на вече съществуващи социални проекти чрез сътрудничество и създаване на контакти в мрежата)
Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: