Доклад на българската група по задачата: „Какво се прави по въпросите инклузия и партиципация в моя регион”

Доклад на българската група по задачата: „Какво се прави по въпросите инклузия и партиципация в моя регион”

За изпълнението на поставената задача участниците от българската група потърсиха информация от Интернет и от местни институции. Проучванията се проведоха в края на юли и началото на месец август.

Установените резултати по градове са следните:

1. Берковица: Милена Милушева е направила проучване в своя роден град Берковица на базата на материали от Интернет, интервю с директора на ДДЛРГ „Люба Тенева“ и разкази на жители на Берковица. Проекти за деинституционализация – изграждат се дневни центрове за предоставяне на алтернативни услуги, за да може да има по-голяма самостоятелност в самоопределянето на живота. Примери за това са ДДМУИ – Берковица и ДДЛРГ „Люба Тенева” –  извеждането на няколко момчета извън социалния дом и подпомагането им в намирането на работа и самостоятелно жилище. Построени са рампи. Гишето на Съвета е преместено на партера за по-лесен достъп;

2. Видин: Център за социални услуги за деца и семейства в неравностойно положение ще бъде изграден в град Видин на стойност 1 400 000 лв, който има за цел да помогне на повече от 1200 деца и над 3000 семейства от областта. Основните проблеми, пред които се изправят хората с увреждания, са основно в четири аспекта – достъпната градска среда, асистентските услуги, образованието на деца с увреждания в масови училища и трудовата реализация. За съжаление, нещата, които се правят по въпросите, не са достатъчни;

3. Пловдив: Карта на достъпен Пловдив – на картата на достъпен Пловдив има отбелязани обекти, до които може да достигне всеки без каквито и да е трудности. Тя е подготвена от хора с увреждания, членове на „Съюза на инвалидите-  Дружество Пловдив“, със съдействието на Сдружение „Млад орел“. Съобразена е с българските и европейските технически стандарти за достъпност. Фондация „Рехабилитация на слепи” реализира проект „Достъпът до изкуството – право, не превилегия”. Главната цел на проекта е създаването на предпоставки за подобряване достъпа на младежи със зрителни увреждания до произведения на изкуството и културни паметници. Обучение на зрително затруднени доброволци, лица, работещи в музеи, учители, университетски професори как да работят със специалните предмети. Публикуване на брошура “Национални паметници на културата” на Брайлово писмо;

4. София: Участие на ВУЗ-овете в София в Кариерните форуми и включване на студенти с увреждания в стажантски програми; Нов български университет – специални рампи, парапети, тоалетни, врати и входове, достъпен асансьор, достъпно читателско място;

5. България:

1. „Ден на кариерата за хора с увреждания 2010 – мост за намаляване на ефектите от кризата“;

2. Национална програма „Асистент за независим живот” – асистиране при задоволяване на ежедневните потребности;

3. Изграждане на защитени жилища за хора с интелектуални затруднения и хора, претърпели насилие или жертви на трафик;

4. Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г. и Национален план за действие по Стратегията. Седемте основни цели на стратегията са:  1. адаптиране на средата към нуждите на хората с увреждания; 2. деинституционализиране на децата с увреждания с цел по-добра грижа в семейна среда;  3. по-добър достъп до образование; 4. по-добра медицинска и социална рехабилитация, преоборудване; 5. включване в пазара на труда на хора с увреждания; 6. развитие на алтернативните форми на услуги; 7. възможности за участие в  спортни мероприятия, отдих, туризъм и в културния живот.  Конкретните мерки, които ще бъдат предприети за постигане на целите, са разписани в Плана.

Изпълняват се доста разнообразни социални програми с обща тематика инклузия и партиципация на хората с увреждания в обществения живот. Но като че ли въпреки това все още из цяла България обществените сгради не са достъпни, в автобусите масово няма рампи. Също така няма достатъчно квалифициран и мотивиран персонал, който да удовлетворява нуждите на тези хора. Фирмите, които са готови да дадат работа на хора с увреждания, не са много и като резултат безработицата е голяма.

Но ние все пак имаме надежда, че нещата ще се подобрят в бъдеще, и то само ако ние спомогнем за това.

Повече информация, свързана с регионалната инклузия и партиципация, можете да намерите на следните адреси:

https://europajugendbg.wordpress.com/2010/07/28/kakvo/comment-page-1/#comments

https://europajugendbg.wordpress.com/2010/08/09/kakvo-iveta/

https://europajugendbg.wordpress.com/2010/08/06/kakvo2/

2 коментара to “Доклад на българската група по задачата: „Какво се прави по въпросите инклузия и партиципация в моя регион””

  1. Номенклатура Says:

    Ако някой си направи труда да сметне колко струва издръжката на дете в дом за деца лишени от родителски грижи,ще стигне до категоричния извод,че тия домове веднага трябва да бъдат закрити.Да не говорим за огромните злоупотреби с даренията за тия домове.Реално персоналът на тия домове е в по-голяма степен асоциален от питомците им.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: