Личен опит, събран от Силвия Патрон

Преди повече от осем (виж долу дата на написване на статията) месеца се включих в проекта „Ние за нас в Европа“.  Този момент никога няма да го забравя.  Тогава не оцених, че ще получа възможност да насърча развитието на международна култура за признаването на социалния ангажимент.
Надявам се, че чрез моето участие на германско-българската младежка инициатива изпълних моята мисия.  Това се отразява в следните задачи:

1. Развитие на проекта:

– подпомогнах германската група при работата над въпросите по анкетата на тема „Инклузия и безвъзмезден ангажимент“ за Германия, България и Полша; с помощта на Яница Граченова подготвих въпроси за интервюта свързани с инклузията и активното европейско гражданство; научих, да не гледам на чуждите като заплаха, а като шанс за развитието на моята личност: поставих се в положението на други култури за да наблюдавам от тяхната перспектива моята културата на моята народност.  Националната принадлежност, езикът и религията не бяха от значение при оформянето на младежката инициатива.  Те не са решаващи за личността.

– поех в Полша координацията и отговорността за разпределението и протичането на анкетата за целите на проекта; преведох текста на немските анкети на полски;  представих резултатите на разположение с цел статистически анализ;  при изпълнението на задачата научих, как взаимно да се съпоставят различите човешки, социални, икономически и технически стъпки и да се регулират повече координационни способности, да могат различни отделни задачи или човешки дейности безпроблемно да се внедрят в сложна задача;

– взех интервю от отговорника на полскот оправителство за хората в неравностойно положение, господин Ярослав Дуда.  Проведеното в Полша интервю го преведох на немски и публикувах съдържанието на интервюто на полски и немски в блога и онлайн-платформата.  Интервюто беше една много хубава възможност да разбера повече за проблемите на инклузията и законовите норми в Полша.

Интервюто на немски: http://europajugend.wordpress.com/2011/02/04/47/

Интервюто на полски: http://europajugend.wordpress.com/2011/01/23/73-2/

– заедно с Ани Велкова и Яница Граченова координирах работата на германската група при писането на статии в контекста на крайния доклад.  Тези ми усилия направиха възможно да предам нови перспективи на живота чрез ученето един от друг.

– в рамките на съвместната работа с германските участници в проекта, а именно със Светлана Моллова и Ани Велкова, участвах при измислянето на СД-обвивката.  Тази задача ме насърчи да мисля при съвместната работа, да действам отговорно и самостоятелно и да бъда дейна при оформянето на проекта.

– Свързах се с редактора на „Примус интер парес“, г-н Филип Дуквитц (http://www.wortbaustelle.de/) за да уведомя пресата за развитието на проекта; научих да поддържам инициаторството, като осъществявам идеите си и поема отговорност.  Надхвърлих себе си и страха ми от задачи, които трябва сама да изпълня.  Научих да разглеждам самостоятелната работа като възможност и да усещам личните шансове и да ги реализирам.  Чуствам се готова да поема всички рискове за моя предприемачески подход.

2. Отворен обмен:

– Участвах в изготвянето на концепта за докуменаталния филм (по отношение на темата, целта, основното и вторичните действия, действащите лица, изработването на диалози и разказът в картини) и при развитието на сценария в рамките на германско-българската съвместна работа; научих границите, разликите и общите неща в двете групи. Разпознах, че културите взаимно чудесно се допълват и могат да се подкрепят.  Междукултурният диалог, в който участвах през последните месеци, означава за мен толерантност по отношение на другите. Знам, че човек може да се освободи ксенофобията, когато работи над собствената сигурност по отношение на другите култури и внедри необичайните представи от живота в своя начин на живот; чрез онлайн-срещи и конфронтации със съмишленици (в този случай: с българската група) от другата култура научих, че непосредствената и общата кооперация с хората с различни модели на мислене, морални представи за ценностна система, общуване и поведение ме обогатяват.

– Участвах при вътрешната кореспонденция и хубавите дискусии в рамките на блога; написах много статии по актуални теми свързани с моите емоции, развитие, чуства и опит в рамките на проекта:

– Инклузия, погледната през очите на полския отговорник по въпросите на хората в неравностойно положение: господин Ярослав Дуда http://europajugend.wordpress.com/2011/02/04/47/

– Интервюто с полския отговорник по въпросите на хората с увреждания, господин Ярослав Дуда– (полска версия) http://europajugend.wordpress.com/2011/01/23/73-2/

– Моите впечатления от филма http://europajugend.wordpress.com/2010/12/29/meine-erinnerung-an-den-film/

– Фотоизложбата http://europajugend.wordpress.com/2010/12/22/3555/

– Какво уча от това? С продължение: http://europajugend.wordpress.com/2010/11/21/was-lerne-ich-daraus-fortsetzung-folgt/

– Какво уча от това? http://europajugend.wordpress.com/2010/11/21/was-lerne-ich-daraus/

– Citizens of Europe http://europajugend.wordpress.com/author/sylwiapatron/page/2/

– „Ние за нас в Европа“ – преведено на английски от Др. Кати Тойбенер http://europajugend.wordpress.com/2010/10/04/we-for-us-in-europe-in-der-formulierung-von-dr-katy-teubener/

– Дискусията – моите лични впечатления http://europajugend.wordpress.com/2010/10/03/diskussionsrunde-meine-personlichen-eindrucke/

– Моята история – „Ние за нас в Европа“ http://europajugend.wordpress.com/2010/09/29/my-story-we-for-us-in-europe-2/

– Сценария http://europajugend.wordpress.com/2010/08/02/das-drehbuch/

– Целта и концепта на филма http://europajugend.wordpress.com/2010/08/02/das-ziel-und-das-konzept-des-films/

– Интервюта в Полша http://europajugend.wordpress.com/2010/07/24/interviews-in-polen/

– Интервю: въпроси, предложения и … http://europajugend.wordpress.com/2010/05/24/interview/

В рамките на проекта научих да изразявам моите иновативни идеи, мисли и чуства чрез писането на статии;  проектът ме насърчи, да поставям собствените си въпроси и да давам собствени отговори на много въпроси.

3. Срещата (03.09.-12.09.2010)

– заедно с германските участници участвах в разпространението на плакати и флайери преди началото на срещата през септември; участието в този проект ми показа, че емпатията и съобразяването с околните позволява междукултурен обмен с различните култури.  Този опит беше решаващ за личното ми развитие и социална зрялост:  запознах се с много хора при интеркултурния диалог.  Разнообразието и уникалността на хората, които позволиха проектът да се случи, ги почуствах като шанс за развитето на моята личност.  Научих, че възможностите да науча нови неща и да осъзная различните като възможност, създават предпоставките да се отворим към другите.  Стана ми ясно, че съзнателното сътрудничество на различни индивиди при различни дейности е важно за да постигнем обща цел.

– Участвах на срещата през септември и на фотоизложбата през декември 2010.  С Табеа Михел организирахме по време на срещата пътуването до Гелзенкирхен; подготвих компютърна презентация, която представи по време на фотоизложбата на публиката участниците в проекта.  Срещата през септември ми позволи да опозная идеите, чуствата и гледните точки на българската група и да общувам върху тях.  В рамките на срещата през септември 2010 се запознах със страхотни хора.  Всеки от нас имаше голяма необходимост да каже на другите нещо важно и да обмени опит с останалите.  Наистина се радвах, че има толкова много хора в моето обкръжение, които споделят виждането: вземаме обществения живот в собствени ръце.  Фотоизложбата показа през декември 2010 в картини и истории, кои социални и емоционални влияния има търсенето на общи социални решения в името на инклузията.

4. Европа и социум

Писателят Макс Фриш е казал: „Демокрация е да се месиш при решаването на собсвените си проблеми“. Вярвам, че това е което ние ние, безвъзмездно ангажиралите се, направихме през последните месеци. Поехме отговорността за времето да направим света малко по-добър. Разбрах, че участваме чрез нашия ангажимент в оформянето на света и можем да направим борба срещу чуството за безпомощност.  Отвореността и разбирането за другите хора, свободата и демокрацията са предпоставките за мирното съжителство на различните нации.  Разбирането за различните са в основата на съвместното същесвуване и демокрацията в европейския съюз.

По време на младежката среща разпознах значението за обществото на моите задачи.  Не са ни необходими бюрократични структури за да допринесем за един по-добър свят.  Имах чуството, че съм важна част от обществото: днес правя неща, които биха могли да променят утре света.  Не съм вече на мнение, че „малките хора“ не са в състояние да осъществят идеите си.  Искам да покажа, че ни има.  Искаме да задвижим нещо.  Нашият ангажимент е градивният камък в европейското съзнание.  Диалогът на културите – Ние за нас в Европа – е началото на Европа за гражданите.  Участието в проекта ме вдъхнови, да изразя собствени новаротски идеи:

1. Ролята на трансграничния диалог в живота с изкуство

2. Интеркултурното общуване като предпоставка за ангажимента срещу дискриминацията

Проектът насърчи преприемаческия дух у мен.  При „Ние за нас в Европа“ използвах възможностите за съвместна работа, за да уча от другите и да осъществя Европа конкретно.  Това утвърди вярата ми, че абстрактните теоретични идеи за европейско гражданство се уповават на действително чуство за обединение, когато се осъзнае, че собствените проблеми на място (в други региони в Европа, като н.пр. България или Полша) могат да се решат чрез общи дейности или инструменти.

Искам да продължа да участвам при оформянето на Европа, като участвам в качеството ми на активна гражданка в обществения живот.

„Искам да съм гражданин на света, на всякъде да съм вкъщи, и преди всичко навсякъде на път.“ Ерамус от Ротердам

Силвия Патрон

Написан на 17.02.2011

Сърдечни благодарностти за превода на Дилиян Палаузов!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: