Интервю с Теодор Ангелов

1. Как разбирате понятието „хора с увреждания”?.

Хора, които, по една или друга причина, са увредени – умствено и физически.

2. Какви видове увреждания са Ви познати?

Умствени и физически. Има много видове увреждания.

3. Смятате ли, че тези хора се нуждаят от специални грижи в ежедневието си?

Абсолютно, това е наложително.

4. Ако отговорът е „да”, избройте какви грижи.

Повечето хора с увреждане се нуждаят от специални грижи, както медицински, така и грижи от близки и приятели.

5. Смятате ли, че хората с увреждания могат да бъдат пълноправни членове на обществото?

В повечето случаи смятам, че могат. Освен ако увреждането не е в такава голяма степен, например пълно умствено увреждане.

6. В кои сфери на обществения живот могат да бъдат включени?

Могат да бъдат включени в сферата на изкуството, за това се сещам най-напред. Може би защото в ежедневието се сблъскваме с много талантливи хора, които са в неравностойно положение.

7. Как да бъдат включени?

Могат да бъдат включени по специални програми. Всичко зависи от степента на желание, както и от степента на увреждането и до голяма степен от обществото.

8. Предложете професии, които според Вас са подходящи за хора с увреждания.

Зависи от увреждането. Въпросът е много общ, затова и трябва да изброя множество професии. Може би всички, за които се сещам.

9. Имали ли сте личен контакт с хора, които под една или друга форма са увредени?

Да, братовчед ми е с увреждане. Има първа степен на инвалидност.

10. Случвало ли Ви се е да се ангажирате повече или по-малко с проблеми на хора с увреждания?

Да, полагал съм грижи за мои близки.

11. Запознати ли сте с проекти на Европейския съюз или други институции и организации, свързани с хората с увреждания?

Да, информиран съм до известна степен.

12. Какво е личното Ви отношение по проблема?

Трябва да има повече институции, които да помагат на хората в неравностойно положение. Също така хората да са по-информирани по проблема.

Интервю с Рисавка Еленкова

Рисавка Еленкова
1. Как разбирате понятието „хора с увреждания”?

Хора, които в момента в психосоматично или здравословно отношение имат проблем.

2. Какви видове увреждания са Ви познати?

Увреждания на психиката, на органите и комплексни, частични и цялостни.

3. Смятате ли, че тези хора се нуждаят от специални грижи в ежедневието си?

Да, но зависи от желанието на човек за самостоятелност и качество на живот.

4. Ако отговорът е „да”, избройте какви грижи.

От една страна, в семейният кръг и приятелите, най-вече те са подпомагащи личността, и специализирани грижи.

5. Смятате ли, че хората с увреждания могат да бъдат пълноправни членове на обществото?

Категорично да.

6. В кои сфери на обществения живот могат да бъдат включени?

Почти навсякъде.

7. Как да бъдат включени?

Като им се даде старт от най-близкото обкръжение (семейство и приятели).

8. Предложете професии, които според Вас са подходящи за хора с увреждания.

При психосоматичните увреждания според мен са подходящи – градинарство, изкуство, работа на открито. При физически увреждания, в зависимост от степента на възможност, най-вече работа от дома.

9. Имали ли сте личен контакт с хора, които под една или друга форма са увредени?

Естествено, постоянно.

10. Случвало ли Ви се е да се ангажирате повече или по-малко с проблеми на хора с увреждания?

Ежедневно, баща ми е в неравностойно положение.

11. Запознати ли сте с проекти на Европейския съюз или други институции и организации, свързани с хората с увреждания?

Да.

12. Какво е личното Ви отношение по проблема?

Винаги съм съпричастна със заболяването и винаги се опитвам да помагам на хората с увреждане.

  Публикувано в Интервюта. Leave a Comment »

  Интервю с Елена Радева

  Елена Радева

  1. Как разбирате понятието „хора с увреждания”?.

   Хора със заболяване, които имат определена група ТЕЛК.

   2. Какви видове увреждания са Ви познати?

    Физически и психически.

    3. Смятате ли, че тези хора се нуждаят от специални грижи в ежедневието си?

     Звиси от степента на заболяване. Тези, които са с висок процент заболеваемост, се нуждаят от повече грижи, и обратно.

     4. Ако отговорът е „да”, избройте какви грижи.

      Медицински и грижи в семейството.

      5. Смятате ли, че хората с увреждания могат да бъдат пълноправни членове на обществото?

       Абсолютно ДА! Няма две мнения по въпроса.

       6. В кои сфери на обществения живот могат да бъдат включени?

        Във всички сфери на обществения живот, зависи от конкретното увреждане.

        7. Как да бъдат включени?

         Важно е семейството да вземе решение и да намери подходящото място, на което човек да се реализира, както и приятелите и  колегите.

         8. Предложете професии, които според Вас са подходящи за хора с увреждания.

          Много е специфично, зависи от образованието, професионалния опит и вида на заболяването.

           9. Имали ли сте личен контакт с хора, които под една или друга форма са увредени?

           Много често.

           10. Случвало ли Ви се е да се ангажирате повече или по-малко с проблеми на хора с увреждания?

           Да, ежедневно. Работата ме сблъсква ежедневно с най-различни хора, сред които и такива с увреждане.

           11. Запознати ли сте с проекти на Европейския съюз или други институции и организации, свързани с хората с увреждания?

           Да, наясно съм по въпроса с проектите. Знам за много такива, които са насочени към хората в неравностойно положение.

           12. Какво е личното Ви отношение по проблема?

           Според мен трябва да приемаме хората в неравностойно положение, да си помагаме и да се обичаме.

           Интерво с Гергина Василева

           Как разбирате понятието „хора с увреждания”?

           За мен това са хора, по нищо различаващи се от нас, хора, които по неволя на съдбата имат някакъв вид увреждане.

           Какви видове увреждания са Ви познати?

           Уврежданията могат да бъдат по рождение или след тежък инцидент. В момента се сещам за умствени и физически увреждания.

           Смятате ли, че тези хора се нуждаят от специални грижи в ежедневието си?

           Разбира се, познавам хора с увреждания, които предпочитат да се справят с трудностите в ежедневието сами, може би за да се чувстват самостоятелни, но в много от случаите хората се нуждаят от специални грижи.

           Ако отговорът е „да”, избройте какви грижи.

           Ако е увредено зрението, то човек се нуждае от човек, с когото да се придвижва. Наясно съм, че има и кучета водачи. Ако човек е в инвалидна количка ще се нуждае отново от подкрепата или на медицинско лице, или на някой близък.

           Смятате ли, че хората с увреждания могат да бъдат пълноправни членове на обществото?

           Да, аз като човек се чувствам равна с хората с увреждания. По какво се различават те от нас по качества? Познавам много талантливи хора и не мисля, че увреждането е причина, поради която някой да се чувста неравноправен.

           В кои сфери на обществения живот могат да бъдат включени?

           Абсолютно навсякъде. Знам дори за жена, която след катастрофа остава без крака, но работи в кметство. Мисля че има достатъчно места, на които хората с увреждания да работят. Иначе например сферата на културата, политиката, спорта.

           Как да бъдат включени?

           Най-важно е да има достатъчно информация, за да могат хората с увреждане да бъдат информирани, да имат достъп. Например когато се прави музикален фестивал, всеки да отиде и да участва.

           Предложете професии, които според Вас са подходящи за хора с увреждания.

           Зависи човек към какво се е насочил като образование или хоби. Зависи от увреждането на човек. Не мога да обобщавам или да изброя множество професии.

           Имали ли сте личен контакт с хора, които под една или
           друга форма са увредени?

           Да имам много познати, които са с по-леки и тежки увреждания.

           Случвало ли Ви се е да се ангажирате повече или по-малко с проблеми на хора с увреждания?

           Не съм се ангажирала до голяма степен. Помагала съм на мои близки.

           Запознати ли сте с проекти на Европейския съюз или други институции и организации, свързани с хората с увреждания?

           Не съм запозната. Честно казано току-що научих за проекта „Ние за нас в Европа”.

           Какво е личното Ви отношение по проблема?

           Въпреки че не съм запозната с конкретни проекти в помощ на хората с увреждания, виждам че все повече се говори и се правят неща, които да улеснят ежедневието на хората в неравностойно положение. Мисля че в този дух трябва да продължават инициятивите, все пак живеем в съвременно общество, където всички да сме равни!

           Какво ме мотивира да участвам? Какво очаквам да постигнем с проекта „Ние за нас в Европа”?

           Какво ме мотивира да участвам? Какво очаквам да постигнем с проекта „Ние за нас в Европа”?

           Здравейте,

           И аз като Сашо ще отговоря на някои от въпросите от свое име.

           За мен е голямо предизвикателство и удоволствие да участвам в проекта „Ние за нас в Европа”, в който са включени толкова всестранно развити личности. Всеки един от нас има свой талант, но това, което ни обединява, е общата идея, че хората са равни. Какво по-хубаво от това, да помогнем на хората в неравностойно положение, като се застъпим за тяхните интереси, като им покажем, че заедно можем да променим бъдещето за всички нас. За един по-добър свят, където хората се уважават, помагат си един на друг и се включват в общи дейности, където всеки допринася със своите идеи и способности. Включвайки хората в неравностойно положение в общи мероприятия, ще разкрием таланта във всеки един от тях, защото всички хора са равни и всеки носи скрит талант в себе си.

           Мотивира ме и това, че чрез проекта ще имам възможност да срещна хора, чиито интереси и разбирания съвпадат с моите. Ще се запозная с техните идеи, с техния подход за решаване на проблемите в европейското общество. Вярвам, че работата по проекта, запознанството с хората и организациите в Германия, обменът на опит, ще са още една крачка за решаването на проблемите и в нашата родина.