Атанаска Медарова

Лични данни

Име: Атанаска Медарова
Националност: Българка

Професия

Студентка във Вестфалския Вилхелмс – Университет
Главна специалност: Медии и обществени комуникации
Подспециалност: География и италианска филология

Мотивация и очаквания

Желая чрез проекта „Ние за нас в Европа“ да разпространим идеята за „Инклузия“  в нашето общество, както и да допринесем по този начин за едно подобряване на начина на живот  на хората с увреждания (хората в неравностойно положение)  в  Европейското ни семейство.