Обществена трапезария

Привет !

Обществена трапезария се нарича новата социална услуга, стартираща на 01.12.2009 г. или 15.12.2009г.  в редица общини в България. Желаещите трябва да са на месечно подпомагане, по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане –  да са с доказани липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, да са самостоятелно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии (пеннсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност ) или скитащи и бездомни.

Необходими документи, които трябва да се приложат към молбата са заявление – декларация по Образец – Приложение №4 , служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане“, удостоверяваща подпомагането,  ако лицето получава пенсия за инвалидност – копие от ТЕЛК/НЕЛК.

Лицата, ползващи услугата ще се хранят в точно определени трапезарии, отговарящи на изискванията. Желаещите могат лично да отнасят своята дневна порция вкъщи, а тези които нямат физическата възможност ще я получават в домовете си от персонала на трапезарията. Порцията се състои от супа, основно ястие и хляб. Някои трапезарии предлагат и десерт.

Социалната услуга е реалност, благодарение на разработването и защитата на проекти на отделните общини и е в срок на изпълнение от 01.12.2009 г.  до 31.03.2010 г.

Като цяло проектът „Обществена трапезария“ е финансиран от Министерство на труда и социалната политика.

Силвана

Публикувано в Социално. Leave a Comment »

НИЕ

Привет !

Да поговорим за Европа!

България, Франция, Белгия, Германия и прочие, все държави от Европейския съюз. Държави, в които живеят хора с най-различни интереси, потребности и професии. Всички забързани в своето ежедневие и вглъбени в своите проблеми, отминават с лека ръка случващото се в държавата ни. Какво се случва?! На практика в нашата мила родина се случва едно голямо нищо. Повечето хора не могат да се абстрахират от личните си проблеми, безпаричието и неудобствата. Често задаван въпрос е „защо не можем да се оправим?“, „какво ни пречи?“, „защо някой не ни помогне ?“ Моят въпрос е, защо трябва да чакаме някой да дойде  да ни „оправи“,  да ни помогне? Трябва ли винаги да сме страдащи, но и безучастни в прекратяването на нашите неволи?

Мили приятели, добрата фея е героиня от приказките, а не дългогодишно чаканата от нас спасителка. Самите  ние, стъпили здраво на крака, с  ясни мисли и цели, трябва да направим така, че нещата в България да започнат да се случват. Когато помагаме на себе си, помагаме на много други хора.

България е в Европа, пълноправен член на ЕС. Въпреки това, ние оставаме  изолирани от голямото семейство. Промяна може да настъпи само, ако работим всички заедно, т.е. в екип. Да бъдем активни, социално ангажирани и борбени в разрешаването на нашите и европейските проблеми. Взаимодействието е тайната пътечка, по която трябва да вървим. Различните идеи и проекти, съгласувани в екип ще обогатят всеки от нас, решаването на проблемите ще е по-лесно и по-мъдро.

Това, скъпи приятели, е формулата на успеха,  мостът за европейско  самосъзнание и европейско мислене.

Да бъдем социално ангажирани, активни и да работим в екип!

Нека бъдем европейци!

С най- искрени чувства!

Силвана

Публикувано в Европа. 2 коментара »

Грижа за хората в България

Здравейте приятели!

С тази статия бих искала да ви запозная с изградените в България Центрове за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ / и Защитените жилища.

Към цялата статия Грижа за хората в България>>>


Публикувано в Социално. Leave a Comment »

Да бъдем полезни

Здравейте всички, които малко или много са проявили интерес към младежкия международен проект „Ние за Нас в Европа“.

С разработването на този проект бихме искали да събудим чувството на дълг и съпричастност към всички хора, които имат нужда от помощ, била тя социална, интеграционна или рехабилитационна.

Наше гражданско задължение е да изградим свят по-добър за нашите деца и да помогнем на тези, които имат нужда от нас.

По Света има много хора с увредено здраве. В България техният брой не е точен. Според последното преброяване на НСИ, проведено през 2001 г., инвалидите в нашата страна са 3,3% от цялото население. По данни на Министерството на труда и социалната политика през 2002 г. помощи са взели 98 000 души, а Агенцията по заетостта ни уведомява, че 1,7 % от всички безработни са инвалиди.

Практиката показва, че броят на хората с увреждания е 3 до 5 пъти повече от официално обявените.

Ние не можем да намалим броя на хората с увредено здраве, но можем да помогнем, като не бъдем безразлични към живота и проблемите им.

Ще си позволя да цитирам Лафонтен: „Помогни си сам, за да ти помогне и Бог.“

И в този ред на мисли, апелът, който отправям към Вас, е да бъдем активни и да направим живота на нашите приятели по- интересен, по-добър и с по-голяма възможност за реализация като пълноправен член на обществото. Всеки от нас има в своя кръг на познати поне един човек с увредено здраве!

Благодаря Ви!

Дерзайте!

Силвана

Публикувано в Социално. Leave a Comment »