Защитен: Доклад на българската група относно представянето на фондациите „Подкрепа за реализация” и „Огънят на Орфей” на на 6 и 7 септември по време на срещата в Мюнстер

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Публикувано в Вътрешна комуникация, Развитие на младежкия проект. Въведете вашата паролата, за да видите коментарите.

Защитен: Доклад на българската група по задачите: „Съвместно определяне на основните идеи, които искаме да изразим чрез документалния филм”, „Вземане на съвместни решения във връзка с представянето на идеите чрез изкуството с помощта на динамична (онлайн) комуникация” и „Разработване на концепта на документалния филм”

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Публикувано в Вътрешна комуникация, Развитие на младежкия проект. Въведете вашата паролата, за да видите коментарите.

Защитен: Доклад на българската група по задачите: „Както българската, така и немската група да изразят мненията си за това, кои акценти би трябвало да бъдат поставени при отделните семинари и реферати по време на срещата”, „Референтите да се информират за акцентите, така че да могат да оформят презентациите си според желанията на участниците (AD e.V., Zugvogel e.V., Citizens of Europe e.V., KIB)”, „Обмен на резултатите и публикуване на отзиви за тях”

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Публикувано в Вътрешна комуникация, Развитие на младежкия проект. Въведете вашата паролата, за да видите коментарите.

Защитен: Доклад на българската група по задачата: „Привличане вниманието на хора, които не участват в проекта, по темите „инклузия” и „партиципация”

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Публикувано в Вътрешна комуникация, Развитие на младежкия проект. Въведете вашата паролата, за да видите коментарите.

Защитен: Доклад на българската група по задачите: „Търсене на информация по темите: „Инклузия” и „Партиципация”, „Написване на анкета относно тези теми и провеждане на анкетата за сондиране на общественото мнение”, „Публикуване на резултатите от търсенето на информация, анкетите и практическия опит по темите: „Инклузия” и „Партиципация” онлайн”

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Публикувано в Вътрешна комуникация, Развитие на младежкия проект. Въведете вашата паролата, за да видите коментарите.

Защитен: Доклад на българската група по задачата: „Обмен на тема инклузия и активно гражданско общество“

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Публикувано в Вътрешна комуникация, Развитие на младежкия проект. Въведете вашата паролата, за да видите коментарите.

Защитен: Предложение за прессъобщение до медиите 2

Съдържанието е заключено. За да го разгледате, въведете паролата си отдолу:

Публикувано в Вътрешна комуникация, Развитие на младежкия проект. Въведете вашата паролата, за да видите коментарите.