Партньори и поддръжници


Тук можете да се запознаете с нашите партньори и поддръжници при реализацията на ЕС-проекта „Ние за нас в Европа“ и последващите инициативи „Взаимодействай с различните от теб!“ и „Нека всички заедно се забавляваме“:

Ние сме изключително щастливи, че много от партньорите ни, които спечелихме по време на ЕС-проекта „Ние за нас в Европа“, ни подпомагат и през последващите инициативи. Ние също се радваме на подкрепата на нови организации, обществени институции и частни предприятия. Благодарим от сърце!


Партньори и поддръжници на ЕС-проекта „Ние за нас в Европа“:

Партньори в България:
Фондация „Огънят на Орфей“
Фондация „Подкрепа за реализация“
БИЗНЕС ИМОТИ БГ
Радио Пловдив

Партньори в Германия:
JUGEND für Europa (МЛАДЕЖТА за Европа) / “Jugend in Aktion” (“Младежта в действие”)
Franke & Franke – Бюромебели в Мюнстер
Ambulante Dienste e.V.
Citizens of Europe e.V.
Zugvogel e.V.
AStA в Мюнстерския университет
Институт по социология в Мюнстерския университет
Факултет по социална дейност в Университета за приложни науки в Мюнстер
Спортен клуб Синьо-Бяло Аазее е.V.
ASV (представителство на чуждестранните студенти) в Мюнстерския Университет
Български академичен клуб “Паисий”
Клон-библиотека Социални науки
La Vie – Срещи в Гивенбек
Westfalenfleiß GmbH

Сърдечно благодарим на всички, които ни помогнаха за реализацията на срещата в Мюнстер!

Повече за прекрасната подкрепа можете да намерите в програмата за срещата>>> и в документарния филм >>>

Mehr Harmonie in Europa - Westfälische Nachrichten vom 10. September 2010

Vision vom geeinten Europa - Westfälische Nachrichten vom 3. Dezember 2010

Sensibel für EU und Inklusion - Westfälische Nachrichten vom 1. April 2011 Inklusion statt Integration in Europa - Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Münster

 

Projekt über Inklusion und EU-Bürgerschaft erfolgreich abgeschlossen - Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Münster

Wir in Europa - Westfälische Nachrichten vom 6. Dezember 2010 “Ausstellung der Jugendinitiative ‘Wir für uns in Europa’ in Gievenbeck” - MünsterscheZeitung.de vom 5. Dezember 2010 Plakat Fotoausstellung "Partizipation als Weg zur Inklusion"
Plakat Münsters Tage der Inklusion Ergebnisse der Umfrage "Inklusion und Ehrenamtliches Engagement" Flyer Fotoausstellung "Partizipation als Weg zur Inklusion"
Flyer Münsters Tage der Inklusion Soziale Inklusion und Achtung vor der Menschenwürde im Rahmen des EU-Projekts "Wir für uns in Europa" Fotos/Texte der Fotoausstellung "Partizipation als Weg zur Inklusion"

 

 

Партньори и поддръжници на последващата инициатива „Взаимодействай с различните от теб!“:

 

Регионална асоциация на Вестфалия-Липе (LWL)
Град Мюнстер / Служба за социални грижи-Sozialamt град Мюнстер
Спортен клуб Синьо-Бяло Аазее е.V.
SeHT Münster e.V.
Румпелшпилхен – Rumpelspielchen – играчки втора употреба
Franke & Franke – Бюромебели в Мюнстер
AStA в Мюнстерския университет
Sparkasse Münsterland Ost

Сърдечно благодарим на всички, които ни помогнаха за реализацията на мероприятието в пленарната зала на LWL на 26.9.11!

Повече за прекрасната подкрепа можете да намерите в документарния филм >>>

 

 

Партньори и поддръжници на последващата инициатива „Нека всички заедно се забавляваме“:

 

CUBANOVA – EAT and BEAT
Franke & Franke – Бюромебели в Мюнстер
AStA в Университета за приложни науки в Мюнстер
Клон-библиотека Социални науки
SeHT Münster e.V.
Айкидо-доджо Мюнстер
Ентеро – личен треньор
Медицинска Кариера DE
Sparkasse Münsterland Ost

 

 

Ние оценяваме тази подкрепа и благодарим искрено на всички!
 

Фондация „Огънят на Орфей“

Фондация „Огънят на Орфей“-Пловдив е неправителствена организация с нестопанска цел за обществена полза. Включва хора на изкуството, които си поставят за цел да подпомагат млади дарования в пътя на тяхното развитие, усъвършенстване и изява. Дейността на фондацията се състои в организиране и провеждане на културни събития, концерти, фестивали, семинари, конкурси, конференции, обществено приети форми на общуване и контакти; разработване и участие в международни проекти, свързани с културата, изкуството и образованието. Фондацията е главен инициатор и организатор на ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ИЗКУСТВО “ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ” — ШИРОКА ЛЪКА, ПРАЗНИЧНИ ДНИ НА ИЗКУСТВАТА “ПРОЛЕТ В СТАРИЯ ГРАД” и НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “ОГЪНЯТ НА ОРФЕЙ”, с което предоставя възможност за среща на творчески личности от различни страни. Тези уникални срещи на изкуствата се осъществяват в древния Пловдив и в сърцето на Родопите, планината на Орфей.

Педагогическата работа с талантливи деца и младежи, както и усилията на Фондацията да набира стипендии за деца и младежи, лишени от родителска грижа или изпаднали в неравностойно положение, ни правят съпричастни към всякакви проекти, свързани с тази дейност.

Фондация „Огънят на Орфей” участва в проекта „Ние за нас в Европа”, защото го смята за нова и интересна форма на работа по включване в обществото на младежи в неравностойно социално положение. Фондацията допринесе с натрупания през годините опит в сферата на културата и работата с деца и младежи. В организираните от нас събития участниците (деца, младежи и хора на различна възраст, с разнообразен социален статус, образование и здравословно състояние) споделиха общи преживявания, взаимно се опознаха и благодарение на това разшириха начина, по който възприемат света.

Включихме се активно в проекта „Ние за нас в Европа”, като взехме участие в планираните инициативи, творчески работилници и практиките по успешно включване в обществото на младежи в неравностойно социално положение.

Фондацията изразява своята радост от успешно завършилата инициатива.

Българските участници в ЕС-проекта „Ние за нас в Европа“ дойдоха от името на Фондация „Огънят на Орфей“. Фондацията подкрепи транснационалната младежка инициатива както при неговата подготовка и реализация, така и при последващото разпространение на резултатите от проекта. Фондацията участва във финансирането на международната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“.

Пловдив 4002, ПК №21-I
Имейл: oganiatnaorfei@abv.bg
Евгения Тагарева – 0898 / 950 389
Иван Кабамитов – 0887 / 027 329; 032 / 269 186

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на фондацията „Огънят на Орфей“>>>
Към началото на страницата>>>
 

Фондация „Подкрепа за реализация“

Декември 1989 г. претърпях катастрофа, вследствие на която останах с парализирани долни крайници. Бях само на 19 години; точно когато имах всичко, загубих всичко. Прекарах 13 години у дома в болка, гняв, отчаяние… и съвсем малко надежда, която подхранвах с много четене и упражнения. По стечение на обстоятелствата излязох… и видях повече страдание и безпътица, отколкото в моя живот. Реших, че дори и в това състояние имам какво да дам на хората като мен. Не харесвах държавната политика спрямо хората с увреждания, не харесвах отношението на хората с увреждания към самите себе си и към света около тях. Видях достатъчно разминаване, но и възможност да направя нещо, което да спести на хората в моето положение повече от нещата, които преживях. Така създадох организацията – Фондация „Подкрепа за реализация”.

В изпълнение на стратегическата цел на организацията – да подпомага успешното приобщаване на хората с увреждания в обществения живот, са насочени основните дейности: Разработване и управление на проекти; Предоставяне на социални услуги в общността – домашни помощници и Център за социална рехабилитация и интеграция (информационно-консултантска дейност, правна помощ, психологическа помощ, рехабилитация, трудотерапия и организиране на свободното време); Рекламно-информационна дейност: специализирано предаване за хора с увреждания „М като мога”, издаване на информационни материали, провеждане на медийни кампании, работни срещи и дискусии; Обучение на специалисти и доброволци в умения за работа с хора с увреждания.

Повече от пет години работим за хората с увреждания в нашия регион, за техните семейства и близки, но вече не ние срещу всички и останалите срещу нас или за нас, а ние за нас съвместно с местната власт, държавните структури и обществеността. Разбирам, че това е и основната идея на проекта, което ме мотивира да го подкрепя и с надежда очаквах резултата от неговата реализация. Идеите, които се генерираха от младите и амбициозни участници в него и подкрепящият ги екип, съпътстващите дейности целящи да предизвикат и развият съществуващ потенциал, и обмяна на опит и добри практики, са ресурс, който ни помага да разширим кръгозора си, да доразвием идеите си и още по-уверено да продължим да променяме живота в нашия регион, правейки го такъв, какъвто желаем.

Фондацията „Подкрепа за реализация“ подкрепи транснационалната младежка инициатива както при неговата подготовка и реализация, така и при последващото разпространение на резултатите от проекта. Участници в инициативата „Ние за нас в Европа” от България активно се ангажират за реализацията на целите на Фондацията.

Име на организацията Фондация „Подкрепа за реализация”
Адрес Видин 3700, ул. „Г. С. Раковски” №13
E-mail sr_foundation@mail.bg
Tелефон +359 94 606 632
GSM +359 899 987 634

Към началото на страницата>>>
 

БИЗНЕС ИМОТИ БГ

Всяко наше представяне започва с думите: “Всичко започва от една мечта…”

Опитваме се да упражняваме нова бизнес духовност в този стремително променящ се свят. Сигурни сме, че нашият професионализъм в областта на недвижимите имоти може да бъде повлиян единствено и само от дълбокото чувство на полезност на нас и на хората, които мислят като нас. Това е в основата на изгражданата от БИЗНЕС ИМОТИ БГ бизнес мрежа.

Включваме се в този проект, защото залагаме на изначалния инстинкт на Човека да живее по-добре. Достатъчно е да му дадеш възможност да усети, че може да има и по-добър живот. Останалото той ще направи сам привличайки нужните съмишленици.

БИЗНЕС ИМОТИ БГ участва във финансирането на проекта „Ние за нас в Европа“.

Контакт: БИЗНЕС ИМОТИ БГ | ул. „Христо Белчев” №1 ет. 4 | София 1000 | тел. +359 2 987 38 82

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на БИЗНЕС ИМОТИ БГ>>>

Към началото на страницата>>>
 

Радио Пловдив

Радио Пловдив е част от Българското национално радио, независима медия, отстояваща ежедневно свободата на словото и мисълта, медия, която информира обективно и честно слушателите и посредничи в диалога между институциите на демократичната държава и обществото. [Източник]

Радио Пловдив разпространи идеите и целите на международната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ и резултатите от проекта достигнаха още по-широк кръг от хора.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Радио Пловдив>>>
Към началото на страницата>>>
 

JUGEND für Europa (МЛАДЕЖТА за Европа) /

“Jugend in Aktion” (“Младежта в действие”)

МЛАДЕЖТА за Европа е Национална агенция за програмата на ЕС „Младежта в действие“ и за SALTO Центъра за обучение и сътрудничество (бел. преводача: в Германия). [Източник]

„Младежта в действие” е програмата на Европейския съюз за (финансова) подкрепа на всички млади хора [източник]. По този начин ЕС иска да насърчи гражданското съзнание, солидарността и демократичната ангажираност сред младите хора и да им помогне за повече мобилност и сътрудничество в Европа [източник].

Ние отдаваме голямо значение на собствената инициатива на младежите и искаме да участват пряко. На преден план стоят междукултурно обучение, партньорско сътрудничество и творчески начини за срещи. [Източник]

За нас програмата на ЕС „Младежта в действие” е изключителна възможност да прилагаме на практика нови методи и форми за неформално образование и международна работа с младежи. Ние сме убедени, че живата Европа може да се предаде и изпита чрез програмата. [Източник]

Забележка: Този проект е финансиран от Европейския съюз по програмата „Младежта в действие”. Съдържанието на този проект не отразява непременно позицията на Европейския Съюз или на Националната Агенция МЛАДЕЖТА за Европа и те не поемат отговорност за него. [Източник]

Бел. преводача: Програмата “Младежта в действие” се реализира във всички страни в Европейския Съюз. В България програмата се администрира от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” (НЦЕМПИ).

За повече информация, моля посетете следните интернет-страници:
на немската Национална Агенция МЛАДЕЖТА за Европа>>>
на програмата „Младежта в действие” на немски>>>
на НЦЕМПИ и на програмата „Младежта в действие” на български>>>

Към началото на страницата>>>
Franke & Franke – Бюромебели в Мюнстер

Фирмата Franke & Franke – Бюромебели в Мюнстер, предлага от години компетентна помощ и индивидуално оборудване за работни места на хора с увреждания.
По този начин се създава приятна работна атмосфера, която улеснява работния процес и увеличава производителността чрез индивидуалната адаптация. [Източник]

Името Franke & Franke е отдавна се е превърнало в понятие. Започнала с висококачествени архитектурни чертежи, фирмата се е развила бързо чрез компетентност и интензивни технически консултантски услуги за частни и бизнес клиенти преди повече от 30 години към специалист за материали за рисуване / печатни услуги / бюро & училище / хартия & други материали за писане [Източник].

С този опит, Franke & Franke подкрепи проекта на ЕС и всички негови последващи инициативи с предоставянето на висококачествени рекламни материали и разпространението на резултатите от проектите.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Franke & Franke – Бюромебели в Мюнстер>>>
Към началото на страницата>>>
 

Ambulante Dienste e.V.

Дружеството с идеална цел за амбулантни (извънболнични) услуги Ambulante Dienste e. V. в Мюнстер е учредено през 1982 г. Дружеството има за цел да осигури както на хора с увреждания, така и на възрастни хора възможността да бъдат самостоятелни и независими и да водят самоопределен начин на живот извън специализираните заведения. Това се постига посредством работата на лични асистенти, които се грижат за нуждаещите се и предлагат помощ в областта на домакинството и организирането на свободното време.

Дружеството винаги се е интересувало от различни иновативни начини за осъществяване на идеята за включване (инклузия) в обществото. Ние подкрепихме проекта „Ние за нас в Европа“ както в подготовката и изпълнението му, така и при последващото разпространение на резултатите, тъй като той дава добра възможност за международен обмен в областта на реализирането на идеята за включването (инклузията). Освен това дружеството осигури на участниците възможността да се поставят на мястото на хора с увреждания (в инвалидна количка, с бял бастун, с който се ориентират слепите), за да се опитат да решат различни задачи в град Мюнстер и така да усетят сами съществуващите бариери. Също така членове от дружеството ръководиха семинар (workshop) и участваха в дискусията „Инклузия и гражданско общество“ в Сенатната зала на Университета в Мюнстер на 8 септември 2010 г.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Ambulante Dienste e. V.>>>
Към началото на страницата>>>
 

Citizens of Europe e.V.

Citizens of Europe (Граждани на Европа) е група от хора, които се чувстват отговорни за бъдещето на Европа. Ние работим на международно ниво с помощта на интердисциплинарни дискусии, практически обучения и партиципативно изкуство с избрани партньори в страната и чужбина. Нашата цел е да подпомогнем развитието на европейското общество и да изградим обществено самосъзнание, което да стои в основата на духовни и културни промени.

Проектът „Ние за нас в Европа“ подчертава значението на идеята за „включване (инклузия)“. Включването (инклузията) ни напомня на нас, активните граждани, да възприемаме контакта си с хората с различни умения главно като начин за взаимно обогатяване и да не се отнасяме към тях като с „проблемни случаи“, а като с равностойни партньори. Интензивното занимание с темата „Различие и различни хора“ на местно ниво е отправна точка за поемане на социална отговорност, включително и особено при международни инициативи в Европа. Затова ние с радост подкрепяме екипа на проекта при предизвикателната му работа!

Нашата подкрепа за проекта е:

– Семинар (Workshop): Разработване на една работна фаза на тема „Активно европейско гражданство“

– Връзки с обществеността: Упоменаване на „Ние за нас в Европа“ на нашите партньори винаги, когато е уместно.

– Статии: Предложение към членовете на нашата мрежа, допълнително да публикуват статии в блога на проекта.

– Устойчиво развитие: Ние сме винаги готови да говорим с всички участници в проекта за по-нататъшни дейности в рамките на нашата мрежа.

Контакт: office [at] citizens-of-europe. eu
Интернет: www.citizens-of-europe.eu

Към началото на страницата>>>
 

Zugvogel e.V.

Zugvogel e.V. – услуги, свързани с отпуските на хора в инвалидни колички. Дружеството е основано през 1998 г. от малка група хора с и без увреждания. Някои от нас са членове на „Комисията за насърчаване на интеграцията на хората с увреждания“ в Мюнстер, където защитават нашите интереси и политически възгледи. [Източник]

Текущ проект: „Ей, да не си с увреждания?!“

Участниците трябва да се поставят в „другата“ ситуация и да се конфронтират със собствените си представи, мнения и предразсъдъци. Те също са насърчавани да споделят свободното си време с хора в неравностойно положение, и както да сключват нови приятелства без предразсъдъци спрямо темата увреждания. [Източник]

Zugvogel e.V. подкрепи проекта „Ние за нас в Европа“, като организира семинар (workshop) и ролеви игри за по-добро разбиране на ситуацията на хората в неравностойно положение.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на ZugVogel e.V.>>>
Към началото на страницата>>>
 

AStA в Мюнстерския университет

Главният Студентски Комитет (AStA) е представителството на студентите в университета в Мюнстер. Той бива избиран от студентския парламент като изпълнителен орган за една година. AStA се състои от председател и референти. Жени, лесбийки, гейове, инвалиди и хронично болни, както и студенти в неравностойно финансово и културно положение, имат собствени представителства в автономни отдели. [Източник]

AStA подкрепи не само международната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“, а и последващата инициатива „Взаимодействай с различните от теб!“. AStA предостави финансови средства за рекламни материали и участва в PR-дейности и в разпространението на резултатите проектите.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на AStA Uni Münster>>>
Към началото на страницата>>>
 

Институт по социология в Мюнстерския университет

Научният профил на Института по социология (IfS) се фокусира върху значимите за Германия и Европа въпроси „Модернизация и социална интеграция“. Предлаганите учебни занятия и приоритетите в научните изследвания са насочени към процесите на обществени промени и съвременните социални конфликти, които възникват в следствие на социално-структурни промени, икономическа и културна глобализация и миграция. [Източник]

Институтът по социология предостави на международната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ безвъзмездно зали за семинари и участва в разпространението на резултатите от проекта.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на института по социология>>>
Към началото на страницата>>>
 

Факултет по социална дейност в Университета за приложни науки в Мюнстер

Мюнстерският университет за приложни науки (Fachhochschule Münster) е с дългогодишна традиция на образование: създаден през 1971 г. в резултат от сливането на държавни и частни строителни и инженерни училища и институции за професионално обучение, днес той принадлежи към най-големите и най-успешните университети за приложни науки (Fachhochschulen) в Германия. [Източник]

Ние сме с около 40 преподаватели на пълно работно време и с около 1200 студенти един относително голям факултет, който обединява много релевантни дисциплини, свързани със социалната дейност (социология, психология, социално управление, право, лечебна педагогика, медицина, философия, музика и музикална герагогия, театър и двигателна педагогика). По традиция нашият факултет се фокусира върху областта помощ за деца и младежи, но се чувства длъжен да покрие обхвата и разнообразието на социалната дейност. [Източник]

Факултетът по социална дейност в Мюнстерския университет за приложни науки предостави на разположение на международната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ безвъзмездно зала за планираното представление, както и участва в PR дейности.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Факултета по социална дейност>>>
Към началото на страницата>>>
 

Спортен клуб Синьо-Бяло Аазее е.V.

Всъщност ние сме просто един съвсем нормален клуб – ако не беше нашата необичайна концепция. Нормално е, че един спортен клуб предлага конкретни възможности. Не е толкова нормално, че един клуб се възприема като част от квартала и че напасва предложените възможности на нуждите на живущите. Кой има идея, отговаряща на нашето мото „Спорт, игри, забавление, култура“, винаги ще бъде изслушан. Ние сме отворени за всичко, отворени за всеки, отворени навътре, отворени навън. [Източник]

Участниците в международната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ се присъединиха към интегративно спортно събитие, организирано от Спортен клуб Синьо-Бяло Аазее е.V. Клубът също участва в разпространението на резултатите от проекта. Освен това, г-н Бьорн Вагнер (представител на Спортен клуб Синьо-Бяло Аазее е.V.) участва като експерт в дискусията „Приемане и взаимодействие в инклузивното общество“ в рамките на проекта „Взаимодействай с различните от теб!“.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на SV Blau-Weiß Aasee e. V.>>>
Към началото на страницата>>>
 

ASV (представителство на чуждестранните студенти) в Мюнстерския Университет

Чуждестранните студенти участват в самоуправлението на студентите съгласно Устава на студентите. Чуждестранните студенти са представени чрез представителството на чужденците. [Източник]

ASV организира и подкрепя събития и лекции, които отговарят на интересите на чуждестранните студенти и съответно насърчават диалога между културите. [Източник]

ASV предостави финансови средства за рекламни материали. Освен това ASV помогна на транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ да намери безвъзмездно зали за мероприятията по време на ЕС-проекта.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на ASV>>>
Към началото на страницата>>>
 

Български академичен клуб “Паисий”

Основан през 2005 година от студенти в град Мюнстер, Българският академичен клуб “Паисий” изгражда мост за културен и академичен обмен между България и Германия. Идеята за основаването на този клуб е породена от желанието да се разкрият разнообразието и красотата на българските традиции сред немското общество, както и по-лесното интегриране на българските студенти в град Мюнстер.

Международно-културен обмен, подпомагане на новодошлите български студенти в Германия, както и разпространение на информация за възможностите за следване във висше учебно заведение и практика в България за студенти от цял свят, са сред основните цели на клуба.

Българският академичен клуб “Паисий” подкрепи транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“ чрез писмен превод, свързан с обмена на информация.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Българския академичен клуб “Паисий”>>>
Към началото на страницата>>>
 

Клон-библиотека Социални науки

Клон-библиотеката Социални науки е отговорна основно за снабдяването на Факултет 6 във Вестфалския Вилхелм-Университет с политологическа и социологическа литература. [Източник]

Клон-библиотеката Социални науки подкрепи не само транснационалната младежка инициатива „Ние за нас в Европа“, а и последващата инициатива „Нека всички заедно се забавляваме“ чрез безплатно предоставяне на помещение за семинари и участие в разпространението на резултатите от проектите.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на kлон-библиотеката Социални науки>>>
Към началото на страницата>>>
La Vie – Срещи в Гивенбек

Мястото за срещи в Auenviertel (бел. прев.: име на част от квартал) на Гивенбек. В квартал като Гивенбек, който се променя бързо, трябва и услугите на La Vie да се адаптират към нуждите и желанията на хората, живеещи там. [Източник]
Централното разположение и модерната архитектура с облян от светлина интериор са едни от аргументите за жителите на Гивенбек да празнуват в La Vie. Обаче фоайето се използва също като сцена за (детски) театрални представления, концерти, четения и други културни прояви. [Източник]

Премиерата на документалния филм и фотоизложбата при проекта на ЕС „Ние за нас в Европа“ се състоя във фоайето на La Vie – Срещи в Гивенбек (La Vie – Treffpunkt Gievenbeck), което ни бе предоставено безвъзмездно.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на La Vie>>>
Към началото на страницата>>>
 

Westfalenfleiß GmbH

Хората с увреждания са в центъра на нашето традиционно предприятие. От 1925 ние им предлагаме подходящи работни места и с диференцирани жилища индивидуално подпомагане и възможности за развитие. Нашите убеждения и нашата цел са да допринесем хората с увреждания да могат да се утвърдят в живота. [Източник]

Някои от немските участници бяха от Westfalenfleiß GmbH, където работят като градинари. Освен това социални педагози следяха работата по проекта и бяха в готовност да подкрепят хората с увреждания в случай на нужда.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Westfalenfleiß GmbH>>>
Към началото на страницата>>>
Регионална асоциация на Вестфалия-Липе (LWL)

Регионалната асоциация на Вестфалия-Липе (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL) е комунално обединение, в което работят общо 16 000 служители за живеещите в региона 8,2 милиона души. 35 специални училища, 21 болници, 17 музеи се стопанисват от LWL, която и е също една от най-големите асоциации в Германия, които изплащат помощи на хората с увреждания. Така тя изпълнява важни задачи в социалната сфера, в сферата на помощта за хората с увреждания и младежта, в психиатрията и в областта на културата в територията на Вестфалия. По същия начин LWL се ангажира за общество, базиращо на включване (инклузия), във всички сфери на живота. [Източник]

Прожекцията на документалния филм „Ние за нас в Европа“ и провеждането на дискусията „Приемане и взаимодействие в инклузивното общество“ в рамките на проекта „Взаимодействай с различните от теб!“ се проведе в пленарната зала на LWL, която ни бе предоставена безвъздмезно.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на LWL>>>
Към началото на страницата>>>
Град Мюнстер / Служба за социални грижи-Sozialamt град Мюнстер

Дали става въпрос за кабинети, болници, рехабилитационни центрове, сдружения или инициативи – градът Мюнстер може да разчита на работата на много участници в социалната и здравната сфера. Те предлагат помощ на здрави, болни, инвалиди, търсещи жилище и социално ангажирани… [Източник]

В сферата на социалното подпомагане се включват осигуряването на достатъчно средства за живот при пенсионна възраст и при увреждане. Социалната помощ включва и услуги, които спомагат за преодоляване на трудни социални или здравни условия на живот, или поне за тяхното облекчаване. Като пример могат да се изброят помощта за включване на хората с увреждания в работния сектор и помощта за (домашни) грижи. Освен това Служба за социални грижи-Sozialamt град Мюнстер е лицето за контакт на възрастни граждани; хора с жилищни проблеми; бежанци; жени, подложени на (домашно) насилие; чуждестранни организации; хора с увреждания; нуждаещи се от (домашни) грижи и техните семейства; жителите на домове. [Източник]

Градът Мюнстер (Stadt Münster)/ Служба за социални грижи-Sozialamt град Мюнстер подкрепиха последващата инициатива „Взаимодействай с различните от теб!“ чрез безвъзмездно предоставяне на FM-система (техническо помощно средство) за хора с увреден слух. Освен това, пълномощничката по въпросите на хората с увреждания за град Мюнстер (Служба за социални грижи-Sozialamt град Мюнстер) Дорис Рютер и Аня Щелинг от бюрото за координация на въпросите свързани с хората с увреждания (Служба за социални грижи-Sozialamt град Мюнстер) като експерти в дискусията в рамките на проекта „Взаимодействай с различните от теб!“ в пленарната зала на LWL.

Още от началото на проекта на ЕС „Ние за нас в Европа“ г-жа Рютер подкрепя работата на инициаторите.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Службата за социални грижи град Мюнстер >>>
и интернет-страницата на града Мюнстер>>>

Към началото на страницата>>>
Румпелшпилхен – Rumpelspielchen – играчки втора употреба

„Rumpelspielchen“ е магазин за играчки втора употреба, успешно ръководен от г-жа Дина Хамза (в инвалидна количка заради мускулна дистрофия).

„Една мечта – да се разработи съвместно идеята за стоки втора употреба и идеята за рециклиране да бъде поставена още повече на фокус.“ Дина Хамза бързо установи, че да поеме магазина е било правилното решение. Тя имаше чувството, че така може да вземе живота си в свои ръце; вземаше решения и се радваше на контакта с малки и големи клиенти. „Искам да открия какво предлага животът, защото всеки момент е важен.“ Rumpelspielchen предлага от 2002 насам всичко, което кара сърцата на децата да подскачат от радост – втора употреба. [Източник]

Г-жа Дина Хамза участва като експерт в дискусията в рамките на проекта „Взаимодействай с различните от теб!“ в пленарната зала на LWL.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Rumpelspielchen>>>
Към началото на страницата>>>
 

Sparkasse Münsterland Ost

Най-добрата реклама за даден регион и дадено селище е, ако хората живеят и работят с удоволствие на това място. Искаме да дадем своя принос за това съдействайки за високо качество на живот: разнообразен културен живот, интересни спортни и образователни програми и широко участие на социално ангажираните.
Ето защо ние финансово подпомагаме всяка година тези фактори в стотици проекти и по този начин доприняме за повишаване на привлекателността на региона. [Източник]

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Sparkasse Münsterland Ost>>>
Към началото на страницата>>>
SeHT Münster e.V.

SeHT Münster e.V. е дружество за самопомощ, подкрепа и консултации за семейства с деца / младежи, които имат особености в развитието като слаб успех в обучението по една или повече дисциплини, когнитивни проблеми, затруднения при ученето и постигане на успехи в учението, синдром на дефицит на вниманието (и хиперактивност), с аутистки отклонения в поведението, емоционални или социални и други затруднения, както и увреждания.

SeHT Münster e.V. подкрепя насърчаването на емоционалните и социалните умения на юноши и младежи с и без затруднения.

SeHT Münster e.V. се самоопределя като дружество за членове със затруднения в зряла възраст, които имат нужда от структурите, групите и дейностите на дружеството за социалното им включване в обществото.

SeHT Münster e.V. е дружество за самопомощ за хората между нормалността и живота с увреждане.

SeHT Münster e.V. се ангажира за хората „между два стола“. [Източник]

FГ-жа Мике Пинке, председател на SeHT Münster e.V., участва като експерт в дискусията в рамките на проекта „Взаимодействай с различните от теб!“ в пленарната зала на LWL.

Освен това SeHT Münster e.V. подкрепи работата по проектите на инициаторите не само по време на първата последваща инициатива след проекта на ЕС „Ние за нас в Европа“, но също така и по време на втората последваща инициатива „Нека всички заедно се забавляваме“.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на SeHT Münster e.V.>>>
Към началото на страницата>>>
CUBANOVA – EAT and BEAT

CUBA NOVA :: E A T AND B E A T – пикантна и разнообразна. Легендарни танцови партита, четения, кабарета и други спонтанни културни събития. [Източник]

CUBA NOVA :: E A T AND B E A T подкрепи последващата инициатива „Нека всички заедно се забавляваме“ чрез безвъзмездното предоставяне на зала с подходяща техника за прожекцията на документалния филм „Взаимодействай с различните от теб“ и представлението на импровизационния театър с участието на публиката.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на CUBANOVA – EAT and BEAT>>>
Към началото на страницата>>>
AStA в Университета за приложни науки в Мюнстер

Главният Студентски Комитет (AStA) в Университета за приложни науки в Мюнстер е изпълнителният орган на студентското самоуправление.
За нас е важно да защитаваме интересите ви пред университета – също и да ги наложим с помощта на личен ангажимент. Вие сте важна част както на обществото, така и Университета за приложни науки в Мюнстер, затова ние искаме да ви насърчим критично да обмислите социалните и политическите процеси. Освен това ние бихме искали да ви представим възможностите за самоопределено социално участие в и извън Университета, за да изградите активно своята среда. Социалната справедливост и демокрацията са за нас централни цели.
[Източник]

Главният Студентски Комитет (AStA) в Университета за приложни науки в Мюнстер подкрепи проекта „Нека всички заедно се забавляваме“ чрез безвъзмездното предоставяне на рекламни материали.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на AStA в Университета за приложни науки в Мюнстер>>>
Към началото на страницата>>>
Айкидо-доджо Мюнстер

Нашата цел е да предложим високо качество в обучението по айкидо, да провеждаме изпити в съответствие с регламентите на Айкикай Германия и да насърчаваме развитието и разпространението на Айкидо. Ние приветстваме всички стилове – всеки е добре дошъл! Освен обучението е за нас също толкова важен и колектива, което сме документирали с множество събития на и до татамито! [Източник]

Айкидо-доджо Мюнстер (Aikido-Dojo Münster) подкрепи финансово инициативата „Нека всички заедно се забавляваме“.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Aikido-Dojo Münster>>>
Към началото на страницата>>>
Ентеро – личен треньор

Професионалният успех идва само чрез влагане на професионална енергия! Личното обучение Ви помага да постигнете целите си: привлекателност и здраве, баланс и жизненост, енергия и ентусиазъм! То Ви помага да се опознаете по-добре и да откриете нови възможности за развитието си. За това посвещавам времето си изцяло и изключително на Вас. С внимание и чувствителност, но категорично и умело ще Ви отведа до Вашата цел. Очаквате от себе си нещо специално? Влагате изключително много енергия? Искате да постигнете най-доброто? Тогава изискайте това и от треньора си! [Източник]

Ентеро – личен треньор (ENTERO – Personal Training) подкрепи финансово инициативата „Нека всички заедно се забавляваме“.

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на ENTERO – Personal Training>>>
Към началото на страницата>>>
Медицинска Кариера DE

Медицинска Кариера DE (Medical Career DE) е връзката между медицински персонал и здравните заведения в Германия и Швейцария. Ние сме специализирани в посредничеството по наемане на работа на високо квалифицирани лекари и медицински сестри, които се стремят да изградят медицинска кариера в Германия. Нашият екип се състои от опитни лични консултанти, които имат езиковите познания и социалните умения да отговорят най-добре на нуждите на кандидатите за работа и на работодателите. [Източник]

<p style="text-align:left;"Медицинска Кариера DE подкрепи финансово инициативата "Нека всички заедно се забавляваме".

За повече информация можете да посетите интернет-страницата на Медицинска Кариера DE>>>
Към началото на страницата>>>
Advertisements

6 Коментари to “Партньори и поддръжници”

  1. Както българската, така и немската група да изразят мненията си за това, кои акценти би трябвало да бъдат поставени на отделните семинари и Says:

    […] „Амбулантна служба”, за която повече информация има ето тук. Доколкото виждам в програмата (първата), акцените за […]

  2. Както българската, така и немската група да изразят мненията си за това, кои акценти би трябвало да бъдат поставени на отделните семинари и Says:

    […] Аз искам представителите на организацията да обяснят как разбират идеята, че соц. ангажимент на местно ниво е път към ангажимент на европейско ниво. Как конкретно се постига това? Какво се побира в понятието соц. ангажимент, според техните разбирания и практики? По какви проекти работят? А вие къде искате да поставите акцент? Какво ви интересува? Повече за организацията межете да намерите тук. […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: