Задачи

Тук можете да намерите предстоящите задачи по проекта. Страницата ще се актуализира редовно, за да показва развитието на проекта.

Различните стадии на изпълнението на задачите са маркирани с различни знаци и цветове:
“ за задачи, които са изпълнени,
“ за задачи, които изпълняваме в момента, както и
“ за задачи, чието изпълнение още не е започнало:

МЕСЕЦ МАЙ:
Добрата комуникация е предпоставка за ползотворна съвместна работа!
СТАТУС
( )
ГРУПА
Представяне в съответния блог (българска и немска версия); споделяне на собствената мотивация за участие в проекта, а също и на личните очаквания от проекта (отнася се за онези, които още не са го направили) Г, БГ
Онлайн обмен посредством превод на публикациите Г, БГ
Взимане на единодушно решение за точния период на провеждане на срещата в Мюнстер, Вестфалия Г, БГ
Резервиране на самолетните билети БГ
Резервиране на пренощувките Г
Осигуряване на място за хранене Г
Сключване на предвидените застраховки Г
Резервиране на камера за филма Г, БГ
Спечелване на допълнителни партньори и кофинанциране на проекта: Търсене на потенциални партньори (организации) в интернет и осъществяване на контакт Г, БГ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕКУЩИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ЗАДАЧИ СТАТУС
( )
ГРУПА
Отваряне на разплащателна сметка по проекта Г
Изпращане на подписания договор до националната Агенция Г
Взимане на решение кой от българската група ще поеме функциите на администратор на блога БГ
Създаване и/или актуализиране на следните страници в блога:
– Проект Г
– За нас Г
– Партньори Г
– Преглед на публикациите
Г, БГ
– Задачи Г
Актуализиране на следните документи и т.н.:
– Описание и обосновка на транснационалната младежка инициатива Г
– Обосновка на представлението Г
– (Проект)диаграми Г
– Превод на статии
Г, БГ
Кои иновативни, социални проекти искаме да посетим в рамките на срещата?
Г, БГ
МЕСЕЦ ЮНИ:
Съвместно плануване въпреки езиковата бариера и културните различия!
СТАТУС
( )
ГРУПА
Публикуване на отворените въпроси и техните отговори от страна на българската и немската група в съответния блог Г, БГ
С кои иновативни, социални проекти от България искаме да се запознаем по-отблизо?

Г, БГ

Кои политици, представители на сдружения и т.н. от Германия и България бихме желали да поканим на срещата / на дискусията? Г, БГ
Кои политици, представители на сдружения и т.н. от Германия и България бихме желали да поканим на срещата / на дискусията? Г, БГ
С кои хора на изкуството искаме да работим в рамките на представлението? Г, БГ
Изпращане на покани (виж по-горе) Г
Оформяне на окончателната програма за срещата в Мюнстер, Вестфалия чрез изясняване на отворените въпроси Г, БГ
Форматиране и публикуване на окончателната програма на двата езика онлайн Г
Резервация на помещения за семинари и на зала за дискусията Г
МЕСЕЦ ЮЛИ:
Подобряване на сътрудничеството ни!
СТАТУС
( )
ГРУПА
Обмен на тема инклузия и активно гражданско общество – – – – -> Доклад Г, БГ
Както българската, така и немската група да проверят за себе си дали разбират едно и също под понятията “Инклузия“ и “Партиципация“; Развиване на съвместно разбиране за понятията “Инклузия“ и “Партиципация“ от двете групи – – – – -> Доклад Г, БГ
Разглеждане на темите “Инклузия“ и “Партиципация“ и респективно „Какво се прави по тези въпроси в моя регион?“ – – – – -> Доклад Г, БГ
Търсене на информация по темите “Инклузия“ и “Партиципация“; Написване на анкета относно тези теми и провеждане на анкетата за сондиране на общественото мнение; Публикуване на резултатите от търсенето на информация, анкетите, практическия опит и т.н. по темите “Инклузия“ и “Партиципация“ онлайн – – – – -> Доклад Г, БГ
Публикуване на резултатите от анкетата на двата езика Г
Привличане вниманието на хора, които не участват в проекта, по темите “Инклузия“ и “Партиципация“ Г, БГ
Както българската, така и немската група да изразят мненията си за това кои акценти би трябвало да бъдат поставени при отделните семинари и реферати по време на срещата; Референтите да се информират за акцентите, така че да могат да оформят презентациите си според желанията на участниците (AD e.V., Zugvogel e.V., Citizens of Europe e.V., KIB); Обмен на резултатите и публикуване на отзиви за тях – – – – -> Доклад Г, БГ
Съвместно определяне на основните идеи, които искаме да изразим чрез документалния филм; Взимане на съвместни решения във връзка с представянето на идеите чрез изкуството с помощта на динамична (онлайн) комуникация; Разработване на концепта на документалния филм – – – – -> Доклад Г, БГ
МЕСЕЦ АВГУСТ:
Да презентираме работата и идеите си на обществеността и по този начин да запалим обкръжението си по тях!
СТАТУС
( )
ГРУПА
Да съберем идеи във връзка с представянето на проекта на обществеността и да ги реализираме, за да разпространим проекта „Ние за нас в Европа“ както в Германия, така и в България Г, БГ
Да отговорим на въпросите към кого искаме да се обърнем чрез дискусията/представлението и къде/как ще разпространим плакатите, флайерите и т.н. Г, БГ
Подготвяне на текстове за вестници и оформление на флайери или плакати Г
Информиране на съответните медии и нашите партньори с цел популяризирането на срещата в Мюнстер, Вестфалия и да се направи реклама на дискусията и представлението Г
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ:
Да даваш и да взимаш – това се нарича обогатяване!
СТАТУС
( )
ГРУПА
Посрещане на българската група на летището в Дортмунд и пътуване към Мюнстер, Вестфалия (Германия) Г
Провеждане на срещата: задълбочаване на опита ни с инклузията и активното гражданско общество, съвместно поемане на инициатива и показване на талантите ни за обогатяване на обществото Г, БГ
Презентация на опита ни и чрез представлението обръщение към (младите) хора, които искаме да подбудим и мотивираме Г, БГ
Заснемане на материал за документалния филм и снимков материал Г, БГ
Събиране и оценяване на отзивите на участниците, партньорите и т.н., както и тяхното съобщаване онлайн Г, БГ
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ:
Постоянно развитие!
СТАТУС
( )
ГРУПА
Подготовка на фотоизложбите: Съвместно избиране на подходящи снимки и писане на съпровождащи текстове Г, БГ
Развиване на крайната концепция за филма Г
Превод на суровия филмов материал Г, БГ
Работа по документалния филм като избиране на материал, обработка, монтаж и др. Г
Резервиране на подходящи помещения за мероприятията Г, БГ
МЕСЕЦ НОЕМВРИ:
Представяне на плодовете на труда ни!
СТАТУС
( )
ГРУПА
Презентация на готовия документален филм като учебен продукт за европейско сътрудничество с цел усилване на европейското съзнание в и извън рамките на работните групи Г, БГ
Конвертиране на документалния филм в подходящ формат и качване на филма онлайн Г
Записване на документалния филм на DVD и представянето му на нашите партньори и на публичните (местни) медии Г
Разпространяване на DVD чрез партньорите ни
Г БГ
Организиране на мероприятия (презентация на филма и фотоизложба) в социални и градcки институции в родните държави с цел да се разпространи усвоеното от срещата в Мюнстер, Вестфалия и събиране на отзивите на посетителите Г, БГ
Разпространяване на опита ни с инклузията и активното гражданско общество в локалните медии Г, БГ
Развиване на концепти за други проекти на тема „Инклузия и европейско гражданско общество“ с помощта на онлайн обмен на българската и немската група Г, БГ
МЕСЕЦИ ДЕКЕМВРИ И ЯНУАРИ:
Представяне на значението на европейския ни опит!
СТАТУС
( )
ГРУПА
Довършване на организационните задачи от последните месеци Г, БГ
Утвърждаване на онлайн платформата като социално интерактивно пространство, което дава възможност за по-нататъшно оценяване, подпомагане и проследяване на следващи проекти с международна подкрепа; развитие на европейската идентичност с помощта на следващи (проекто)идеи с европейско социално значение чрез представяне на разработените ни (проекто)идеи на социалната онлайн платформа събиране на отзиви за тях Г, БГ
Оценка на проекта по отношение на придобития европейски опит: събиране и оценяване на медийни материали
Г, БГ
Оценка на базата на отзивите от фотоизложбите/от документалния филм, както и от социалната онлайн платформа/ за (проекто)идеите Г, БГ
Анкета за готовността на участниците на базата на международен обмен да търсят решения на местни социални проблеми Г, БГ

7 коментара to “Задачи”


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: