Рекламен текст за България!

Честита Нова Година,

здраве, късмет и творческо дълголетие!

Заедно да работим за реализирането на младежкия международен проект „НИЕ ЗА НАС В ЕВРОПА”! Участвайте активно в развитието на европейското гражданско общество и неговите социални проблеми. Как желаете да изглежда бъдещото европейско семейство и какви са вашите представи за социалната политика на Европейския Съюз имате възможност да изразите, като се включите ативно в младежкия проект „НИЕ ЗА НАС В ЕВРОПА”. За повече информация посетете нашата интернет страница: http://europajugend.wordpress.com